Een woordje uitleg

We zijn trots en blij jullie onze instructeurs voor te stellen. 
Zij zijn reeds ruime tijd bekend met onze methode. Dit wordt een verderzetting van hun evolutie met nu, weliswaar, een andere intentie. 
Zij hebben toegezegd om zich volledig te verdiepen in onze structuur, de Bitless Art of Riding structuur, met de intentie zelf te evolueren, maar vooral om hun opgedane kennis te kunnen delen.

Deze instructeurs dienen jaarlijks aan welbepaalde voorwaarden te voldoen om onder Jossy Reynvoet zijn naam les te kunnen geven. Indien zij niet meer up-to-date zijn omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden worden zij verwijderd van de website.

Wij kleven geen termijn op deze opleiding. Het is de bedoeling dat Jossy Reynvoet zijn instructeurs ziet evolueren. Hij zal op basis daarvan hun prestaties beoordelen en als de tijd er rijp voor is hen de nodige testen laten afleggen. 

Wij streven naar kwaliteit, niet naar kwantiteit.