Algemene voorwaarden

Bij deelname aan een lesdag, clinic, individuele les of  ander evenement verklaart de deelnemer/klant met onderstaande voorwaarden in te stemmen. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde zichtbaar op de website. Jossy Reynvoet gaat er van uit dat elke deelnemer deze heeft gelezen en goedgekeurd.

Annuleren van een les.
7 dagen voor de aanvang van de les is dit kosteloos anders wordt de les aangerekend.

Algemene voorwaarden Jossy-Reynvoet.
Deelname aan lesdagen, cursussen, privé lessen of andere evenementen georganiseerd door Jossy-Reynvoet.

Het wel of niet doorgaan van een cursus, lesdag of workshop is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Als een cursus, lesdag of workshop onverhoopt niet doorgaat, dan krijgt u hiervan bericht en wordt uw inschrijvingsgeld integraal terug betaald.
De inschrijving voor cursussen, lesdagen en workshops is definitief bij betaling van het gevraagde voorschot. Het resterende bedrag dient 1 week voor aanvang via overschrijving overgemaakt worden of contant betaald worden. Indien men aan deze voorwaarden niet voldoet wordt deelname geweigerd.

De annulering van een clinic of een workshop door de klant:
Bij onverhoopt annulering tot 5 maanden voor de datum wordt 50% van de totale som terug betaald. Bij annulering bij minder dan 5 maanden voor de datum zal er geen terugbetaling plaatsvinden. Het is wel mogelijk een plaatsvervanger te zoeken voor de cursus, lesdag. Jossy Reynvoet dient hiervan op de hoogte gesteld te worden.
Jossy Reynvoet kan cursisten zonder opgave van redenen weigeren.

Aansprakelijkheid deelnemer/klant Jossy Reynvoet:
Het betreden van de terreinen geschiedt op eigen risico, evenals de deelname aan alle aangeboden activiteiten binnen en buiten de terreinen. De Bornehoeve sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal, beschadiging van goederen.
Wie kiest voor ruitersport kiest ook voor de risico’s die daarbij aanwezig zijn. Een ruiter kan vallen en paarden en pony’s kunnen slaan, bokken, bijten enz. Voor de gevolgen zijn wij niet aansprakelijk. Zorg dus zelf voor een Familiale verzekering met een uitbreiding BA voor uw paard.
Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht. Draagt u die niet bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen.
Laat u materiaal achter op de terreinen van Jossy Reynvoet (trailer, auto en/of ander materiaal) gebeurt dit onder eigen risico van de deelnemer/klant. Zorg zelf dat u ook hiervoor verzekerd bent.
Door op het terrein te verblijven en deel te nemen aan de activiteiten verklaart men zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.

Ten slotte:
Jossy Reynvoet gaat een inspanningsverbintenis aan en geen resultaatsverbintenis.